PRIVACY 

Creatief team Creatio gaat zorgvuldig om met je gegevens. Dit zijn uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens, die in een minieme database (excell-sheet) staan. Zo willen we voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen en registreren geen gegevens van donateurs. Wel verzamelen en registreren we summiere gegevens van onze opdrachtgevers, potentiële opdrachtgevers en andere (mogelijke) samenwerkingspartners. Deze contactgegevens zijn:

■  naam contactpersoon
■  zakelijk e-mailadres contactpersoon
■  zakelijk telefoonnummer contactpersoon
■  zakelijk bezoek- en postadres

Waarvoor gebruiken we die gegevens?

De contactgegevens die we verzamelen, gebruiken we voor:
■  1-op-1-contact, voor bijvoorbeeld werkoverleg, creatieve voorstellen, begrotingen en facturen
■  de nieuwsbrief DonateursInZicht (alleen voor geïnteresseerden)

Je gegevens en andere partijen

We spelen je gegevens uiteraard niet door naar andere partijen. Alleen als je de nieuwsbrief DonateurInZicht ontvangt, staan je naam en e-mailadres in onze private ‘list’ op de servers van het mailprogramma van Mailchimp. De contactgegevens in deze list worden uitsluitend gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief DonateurInZicht. Ze zijn voor niemand toegankelijk en mogen door niemand anders worden gebruikt of gedeeld (dus ook niet door Mailchimp).

Wil je je gegevens inzien of wil je dat we ze veranderen of vernietigen?

Bel of mail Sandra Krens, 06-55137403 of san@teamcreatio.nl

Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je hier dan svp uit.

Beveiliging

Voor de bescherming van onze site, mailbox en je contactgegevens hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

 

_____________________________________

DISCLAIMER

Creatio heeft de content van deze site met zorgvuldigheid samengesteld. We zijn echter niet verantwoordelijk voor content van bestanden of sites op onze site of links die daarnaar verwijzen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content maakt inbreuk op onze intellectuele rechten. Wil je graag een tekst, concept of ander creatief idee dat op onze site staat, gebruiken of delen? Bel of mail dan even met Sandra Krens, 06-55137403 of san@teamcreatio.nl.